Hoe we geld verdienen

Hailey Dijkstra

Voor producten of diensten die via dergelijke links zijn gekocht, brengt u geen extra kosten in rekening door ons of een andere derde partij. We hebben geen controle over de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie.

De informatie op de website wordt verstrekt door de auteurs van de websites. We hebben geen controle over wat derden kunnen koppelen aan de informatie op de site en we raden u aan om uw eigen onderzoek te doen. U erkent en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor fouten of omissies , in feite of in de wet, van de inhoud op de sites of derden. We behouden ons het recht voor om op eigen kosten de informatie te wijzigen, maar we zullen redelijke inspanningen leveren om de informatie actueel te houden. U stemt ermee in dat de informatie op de websites op geen enkele manier mag worden gereproduceerd of verspreid, hetzij elektronisch, hetzij op enige andere wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen de websites beschikbaar stellen op andere sites..